Full Poliüretan Zemin Atletizm Pisti

Full poliüretan atletizm pisti, sentetik kaplama, Avrupa Birliğinin teknik standartlarını belirleyen Alman Standartları Kuruluşu DIN ve International Association of Athletics Federations (IAAF) ve Uluslararası Federasyonların normlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.

Full Poliüretan Zemin Atletizm Pisti

Full Poliüretan Zemin Atletizm Pisti Genel Görünüm

Sentetik zemin kaplamalarının uygulandığı en spesifik (kendine has özellikler içeren) alanlardan biri de atletizm pistleridir.

Genel anlamda atletizm pistleri üç türde inşa edilirler.
Ful Poliüretan Atletizm Pisti
Sandviç Sistem Atletizm Pisti
Prefabrik Sistem Atletizm Pisti

Atletizm pistleri yapımında hem mühendislik standartları hem de sportif standartlar göz önünde bulundurulur.

Ful PU atletizm pistleri, DIN ve IAAF standartlarına göre 13 mm Poliüretan katman üzerine, içerisine EPDM granül yataklandırılmış 4 mm poliüretan kaplama ile toplam 17 mm. kalınlıkta kompakt sistemle uygulaması yapılmaktadır.

Full Poliüretan Atletizm Pisti Yapımı

Profesyonel nitelik taşıyan organizasyonlar için uygun zeminler olan poliüretan zeminli atletizm pistleri her türlü hava koşulunda müsabakaların yapılabilmesine olanak verir. Dolayısıyla her mevsim kullanılabilecek, açık hava atletizm pistleri olarak spor etkinliklerine ev sahipliği yapabilirler.

Ful poliüretan atletizm pisti yapımı ve ful PU atletizm pisti maliyetleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizi arayınız: İletişim

Ayrıca sadece tartan pist yapımını da inceleyebilirsiniz.

Full Poliüretan Pist Detay Kesit

Full Poliüretan Zemin Atletizm Pistinin Detay Kesiti

Full Poliüretan Zemin Atletizm Pisti Detay Kesiti

FULL POLİÜRETAN ATLETİZM PİSTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genel olarak atletizm pisti zemin imalatı iki aşamadan oluşmaktadır.

1) ALT ZEMİN: Asfalt (ya da beton) kaplama,

2) ÜST ZEMİN: Sentetik malzeme kaplama.

Kompakt yapıda olan full poliüretan zemin atletizm pisti yapımında, DIN 18.035 ve IAAF standartlarına göre altta 13 mm poliüretan katman, üstte de içine EPDM granül yayılmış 4 mm poliüretan katman olmak üzere, toplamda 17 mm kalınlıkta katmanlar oluşturulur.

1. ALT ZEMİN

A-Asfalt Zemin:

Öncelikle atletizm pisti yapılacak alanın kodları alınır. Bunun tesviye işlemleri uygun bir eğim verilerek gerçekleştirilir. Silindirle zemin iyice ezilerek sıkıştırılır. Sıkıştırılmış toprak zeminin üzerine içinde finisher bulunan plentmiks dolgusu 10 cm kalınlıkta serilir. Bu dolgu ‘kaba mıcır’ olarak da adlandırılan NO:4 (4,75 mm) elekten geçmeyen taş ve çakıllardan oluşturulmalıdır.  Bu katmanda dikkat edilmesi gereken bir diğer kriter, ‘yapraksı’ diye anılan ve uzunluğu eninin 2 katından fazla olan tanelerin miktarı, ağırlıkça toplam kaba mıcırın %29’unu aşmaması gerektiğidir. Daha sonra sıra, “Filler” yani “doldurucu” olarak nitelendirilen ve NO:4 (4,75 mm) elekten geçen ‘ince mıcır’ olarak da adlandırılan ince dolgu malzemesinin uygulanması aşamasına  gelir.

Kaba, ince dolgular ile filler ve suyun birbirine iyice karıştırılmasıyla harmanlanan plantmiks, kırma taş temel tabakası atılırken verilen meyil muhafaza edilerek serilir. Malzeme tamamen kuruyup sertleştikten sonra tesviye ve silindiraj aşamasına geçilir. Düzgün ve homojen bir görünüm elde edilinceye kadar bu işlem devam eder. Atletizm pistinin iç kenar ve uzun kenarına suyun tahliyesi için verilmesi gereken meyiller, bu plantmiks tabakanın serimi esnasında oluşturulacaktır. Plantmiks temel tabakası üzerine yapılacak ‘asfalt binder tabakası’ 6 cm olmalıdır. Bunun üzerine serilecek ‘aşınma tabakası’ ise 4 cm kalınlıkta uygulanmalıdır.

Asfalt binder tabakası; beton asfalt, mineral agreda ve mineral filler ile sıcak bağlayıcı olarak bütümlü malzeme karışımıdır. Aşınma tabakası ise, bağlayıcı özelliği olan ham petrol bazlı asfalt çimentosunun sıcak haldeyken,  mineral agreda ile karıştırılmasıyla elde edilen karışımdır.

Pistin bu aşamalarındaki işlemler gerçekleştirilirken Karayolları Teknik Şartnamesi’ne göre hareket edilmelidir. Binder asfalt ve aşınma tabakaları kendi gücü ile hareket edebilen asfalt serme makinasıyla serilmelidir. Serim makinası karışımı sızıntı yapmadan dağıtma, yayma, düzeltme ve kısmen sıkıştırma( en az %85) özelliklerine sahip olmalıdır. Temel dolguların üzerine sıcak olarak serilen bu sentetik karışımların sıkıştırılmasında da uygun ağırlıkta ve vibrasyonlu silindirler kullanılacaktır.

Atletizm pistinde su birikintisi oluşmaması için belirlenen standartlardan biri pistin eğimiyle ilgilidir. Pistin iç hattına doğru %0,5 – 0,7 eğim vermek gerekmektedir. Pistin eğimli aşağı kısmına da kapaklı su kanalı döşenmelidir. Ayrıca pist içinde su birikintisi oluşmaması için zeminde kod farklılıkları bulunmamasına özen gösterilmeli ve nihai yüzeyde DIN 18035 normları uyarınca 4 m’lik düzlemde 3 mm’den fazla dalgalanma olmamalıdır. Daha fazla dalgalanma olursa, sentetik kaplama aşamasına geçmeden önce bu boşluklar saf poliüretan ve quartz kumu karışımı ile doldurularak, pist tamamen düzleştirilmelidir.

B- Beton Zemin: (Atletizm pistinin yapılacağı bölgede asfalt temin edilemediği takdirde beton uygulaması yapılabilir.)

Poliüretan kaplama yapılacak alana alt zemin olarak beton atılması planlanıyorsa; beton Türk Standartları’na uygun BS 18 olmalıdır. Basınç ve hava şartları dayanımı açısından, iyice yıkanarak elenmiş agreda ile çimento karışımında ton başına en az 360 kilogram çimento kullanılmalıdır.

Isı değişimine dayanımın ölçülmesi maksadıyla betondan gerekli sayıda numune alınmalıdır.

Mukavemeti arttırmak açısından betonun içine donatı olarak Q 131 x Q 131 hasır çelik uygulanmalıdır. 10 cm kalınlığında beton dökümü işlemi, yeterli eğim verilerek bitirildikten sonra

pervane perdahı yapılarak, düzgün yüzey oluşması sağlanmalıdır. Beton alt zemin yüzeyinde de DIN normlarına göre 4 m’lik düzlemde 3 mm’yi aşan dalgalanmalar olmamalıdır. Söz konusu betonda, normlara göre daha fazla hata veren bölgeler, self-levelling şap uygulaması ile düzgün koda getirilmelidir.

Poliüretan zemin kaplama aşamasına, ilgili cihazlarla ölçüm yapılarak beton nem seviyesi en fazla %5’e indikten sonra başlanmalıdır.

2. ÜST ZEMİN:

Poliüretan Zemin Kaplama

Bu aşamada da yine bu alana yönelik oluşturulmuş Almanya Standardı DIN-18035/6 kriterleri ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) standartları dikkate alınmalıdır. Yapılan imalatın standartlara uygunluğu belgelendirilmelidir.

Alt zemine primer uygulanması işine başlanır. Primer uygulaması kür halini aldıktan sonra poliüretan esaslı sentetik kaplamanın imalatına geçilir. Sentetik kaplama üç tabakadan oluşur ancak monoblok yapıya gelir. Çift komponentli poliüretan ile iyice karıştırılmış siyah SBR granüllerinden oluşan en alttaki baz sistemi 10 mm kalınlığa ulaşıncaya kadar uygulamaya devam edilir. Baz malzemesi kür alıp, gerekli kontrolleri yapıldıktan ve varsa tadilat yapılacak bölgeler belirlenip sorun giderildikten sonra, baz sisteminin üzerine kiremit renginde saf poliüretan bağlayıcılı ve 1 ila 4 mm çapında, gerilme mukavemeti >7,0 N/mm², kopma uzaması >% 650, sertlik derecesi Shore A 62, Ozon direnci 200PPHM olan EPDM granüllerden meydana gelen, 3 mm kadar bir katman daha geçilir. Bu işlemler bittiğinde kaplamanın nihai kalınlığı 13 mm olmalıdır.

Sistemin orta katmanı darbe emici özellikte olmalı ve bu katmanda kullanılacak malzemenin yoğunluğu da 1,17 gr/cm³ olmalıdır.  İlk ve son katmanda kullanılacak poliüretan malzemenin yoğunluğu da, 1,17 g/cm³ den daha az olmamalı ve ‘Shore A’ sertlik derecesi 50 ± 5 son olarak da  vizkozitesi 3000±600 mPa olmalıdır.

Kullanılan EPDM’yi üreten firmanın, üretilen ülkedeki sağlık kuruluşlarından alacağı toxikoloji raporu ile  ürünün sağlık koşullarına uygunluğu belgelenmelidir.

Poliüretan kaplama el marifeti ya da uygun tırnak ölçülerine sahip lastik taraklı serme aparatı kullanılarak  uygulanacak, malzeme henüz kür almamışken üzerine kürek yada başka bir yöntemle EPDM granüller tepeleme olarak dökülmelidir. Granüllerin homojen görünümlü bir şekilde kaplamanın tamamına nüfuz etmesi sağlanmalıdır. Ful Poliüretan Atletizm Pisti imalatı tamamlandıktan sonra, yüzeyde kalan fazla granüller süpürülerek pist temizlenmeli ve son olarak özel çizgi boyaları yardımı ile kulvar çizgileri eklenmelidir.

Sistemin tamamı, IAAF teknik spesifikasyonlarına göre güç emilimi özelliği %35’den az olamayacak, standart deformasyon 1.1, çivili ayakkabıya karşı direnci DIN 18035/6’ya göre sınıf 1, su geçirimsiz, gerilme mukavemeti 0,55 N/nmm², kopma uzaması %54 olmalıdır.

Full Poliüretan Atletizm Pisti Nizami Ölçüleri

Full Poliüretan Zemin Atletizm Pisti Ölçüleri

Full Poliüretan Atletizm Pisti Ölçüleri

 

Uygulama Örnekleri

 

Full Poliüretan Zemin Atletizm Pisti Uygulama

Full Poliüretan Zemin Atletizm Pisti Uygulaması

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EnglishFrenchSaudi ArabiaRussiaSpain